aktualizované: 23.01.2019 10:45:14 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Úvod

 

 

 

 

                  Ú Č A S T N Í C I  a  V Ý S L E D K Y  R E P R E Z E N T Á C I E  ZsZK,o.z.

            K A R A T E   K U P   M L A D O S T I - Ivanič Grad -  Chorvátsko        / 11.02.2018 /

 
KATA :               10-11 r.    Vladimír Galuev ........................................... 1. miesto
                           12-13 r.    Andrej Sedlár   ............................................. 3. miesto
                           12-13 r.    Laura Naňová   ............................................ 3. miesto
                           14-15 r.    Mário Kurucz     ............................................ 3.miesto
                           14-15 r.    Soňa Niková //
                          
        
KUMITE :              10-11 r.   Vladimír Galuev ........... -30 kg //
                              12-13 r.   Andej Sedlár ................ -57 kg ................... 2.miesto
                              12-13 r.   Simon Kováč ................ -45 kg ..................  3.miesto  
                              12-13 r.   Laura Naňová............... -55 kg //
                              14-15 r.   Niková Soňa .................-54 kg // 
                              14-15 r.   Rostecká Emma  ..........-54 kg   ................. 2.miesto
                              14-15 r.   Ema Melišová   .............-54 kg //
                              14-15 r.   Mário Kurucz   ...............-52 kg //

                          

     Západoslovenský zväz karate,o.z. je autonómnou športovou organizáciou, ktorá  pôsobí  v  športovom odvetví viac ako 40 rokov. Hlavnou úlohou a cieľom zväzu je združovať oddiely, kluby a individuálnych členov  za  účelom  ich  rozvoja   vo  všetkych  činnostiach  spojených  s  hnutím  karate. Má vytvorenú štruktúru komisií ktoré zabezpečujú v spolupráci s Akreditačnou komisiou SZK školenia rozhodcov 1.  2. a 3.stupňa a trénerov 1. a 2.stupňa. V náväznosti na súťaže SZK organizuje postupové a majstrovské súťaže. Vytvára vlastnú reprezentáciu ktorá sa zúčastňuje domácich aj zahraničných súťaží, organizuje skúšky technickej vyspelosti po 7.Dan. Naša organizácia pôsobí na území bývalého Západoslovenského kraja, v súčasnosti združuje kluby z regiónov Nitry, Trnavy a Trenčína. Vo svojej činnosti spolupracuje so Slovenským zväzom karate, ktorý je uznaný SOV a je združený v oficiálnych mezinárodných organizáciach karate WKF a EKF. Záverom, záujemcom o činnosť ponúkame možnosť spolupráce tak aky bol zaistený ďalší rozvoj hnutia.

                                                                                                                                           RZČ ZsZK,o.z.    

SPONZOR  

 

 

TOPlist