aktualizované: 23.10.2018 15:06:45 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Úvod

Školenie rozhodcov 1.2.a 3.kvalifikačného stupňa sa uskutoční v dňoch 19.-21.10.2018 v Topoľčanoch.  

Ubytovanie pre rozhodcov na školení:

skolsky internat SOS obchodu a sluzieb cca 300m od miesta skolenia 
tel : 038 / 762 95 46
cena cca: do 10€
 
hotel PUK : 
kontakt:038/768 21 47
 
hotel koruna 
kontakt:0915 050 005

 

Majstrovstvá ZsZK ml.+st.dorastencov, juniorov a U21, 1.Kolo Pohára sa uskutoční dňa 21.10.2018 v Topoľčanoch.

POZVÁNKY: 

Pozvanka_na__skolenie_rozhodcov_1._2._3.kvalif.stupna_2018.pdf

Pozvaka_na_m-zszk_ml.st.dorci__1.kolo_pohar_topolcany_2018.pdf

Časovo tematický plán školenia rozhodcov 1. až 3. kvalifikačného stupňa:

casovo_tematicky_plan_skolenia_rozhodcov_1._2.3.kvalif.stupna_2018.pdf

 

 

                  Ú Č A S T N Í C I  a  V Ý S L E D K Y  R E P R E Z E N T Á C I E  ZsZK,o.z.

            K A R A T E   K U P   M L A D O S T I - Ivanič Grad -  Chorvátsko        / 11.02.2018 /

 
KATA :               10-11 r.    Vladimír Galuev ........................................... 1. miesto
                           12-13 r.    Andrej Sedlár   ............................................. 3. miesto
                           12-13 r.    Laura Naňová   ............................................ 3. miesto
                           14-15 r.    Mário Kurucz     ............................................ 3.miesto
                           14-15 r.    Soňa Niková //
                          
        
KUMITE :              10-11 r.   Vladimír Galuev ........... -30 kg //
                              12-13 r.   Andej Sedlár ................ -57 kg ................... 2.miesto
                              12-13 r.   Simon Kováč ................ -45 kg ..................  3.miesto  
                              12-13 r.   Laura Naňová............... -55 kg //
                              14-15 r.   Niková Soňa .................-54 kg // 
                              14-15 r.   Rostecká Emma  ..........-54 kg   ................. 2.miesto
                              14-15 r.   Ema Melišová   .............-54 kg //
                              14-15 r.   Mário Kurucz   ...............-52 kg //

                          

     Západoslovenský zväz karate,o.z. je autonómnou športovou organizáciou, ktorá  pôsobí  v  športovom odvetví viac ako 40 rokov. Hlavnou úlohou a cieľom zväzu je združovať oddiely, kluby a individuálnych členov  za  účelom  ich  rozvoja   vo  všetkych  činnostiach  spojených  s  hnutím  karate. Má vytvorenú štruktúru komisií ktoré zabezpečujú v spolupráci s Akreditačnou komisiou SZK školenia rozhodcov 1.  2. a 3.stupňa a trénerov 1. a 2.stupňa. V náväznosti na súťaže SZK organizuje postupové a majstrovské súťaže. Vytvára vlastnú reprezentáciu ktorá sa zúčastňuje domácich aj zahraničných súťaží, organizuje skúšky technickej vyspelosti po 7.Dan. Naša organizácia pôsobí na území bývalého Západoslovenského kraja, v súčasnosti združuje kluby z regiónov Nitry, Trnavy a Trenčína. Vo svojej činnosti spolupracuje so Slovenským zväzom karate, ktorý je uznaný SOV a je združený v oficiálnych mezinárodných organizáciach karate WKF a EKF. Záverom, záujemcom o činnosť ponúkame možnosť spolupráce tak aky bol zaistený ďalší rozvoj hnutia.

                                                                                                                                           RZČ ZsZK,o.z.    

 

 

TOPlist