aktualizované: 23.01.2019 10:45:14 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Prihlášky do zväzu