aktualizované: 23.10.2018 15:06:45 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Prihlášky do zväzu