aktualizované: 15.05.2022 08:54:30 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Zoznam skúšobných komisárov
Meno Priezvisko Dátum narodenia STV Trénerská licencia Trieda sk. komisára  a podmienky udelenia Klub
Peter Baďura 6.1.1955 8.Dan 2. trieda I. A Trieda (min. 6.Dan a min. vek 42 rokov) KK Nové Zámky
Milan Hajdák 16.9.1965 6.Dan 2.trieda I. A Trieda (min. 6.Dan a min. vek 42 rokov) Arkádia Galanta
Tibor Csiba 8.3.1964 6.Dan 1. trieda I. A Trieda (min. 6.Dan a min. vek 42 rokov) Ippon Dunajská Streda
Peter Bežák 28.11.1973 6.Dan 2. stupeň II. A Trieda (min. 4.Dan a min. vek 34 rokov) Trend Bánovce n/Bebravou
Tibor Kiss 14.8.1973 4.Dan 2. trieda II. A Trieda (min. 4.Dan a min. vek 34 rokov) Taiyó Kolárovo
Tomáš Kleman 5.5.1980 4. Dan 2. Stupeň II. A Trieda (min. 4.Dan a min. vek 34 rokov) Kumade Topoľčany
Ondrej Kollár 14.7.1962 3.Dan 3. trieda II. B Trieda (min. .3.Dan a min. vek 30 rokov) KC Nesvady
Peter Baďura ml. 26.4.1980 3.Dan 3.trieda II. B Trieda (min. 3.Dan a min. vek 30 rokov) KK Nové Zámky
Peter Hnyk 14.11.1975 3.Dan 3. trieda II. B Trieda (min. 3.Dan a min. vek 30 rokov) DRAP Partizánske
Milan Barányi 25.3.1988 3.Dan 5.stupeň II. B Trieda (min. 3.Dan a min. vek 30 rokov) Kumade Topoľčany
Erik Baďura 24.3.1984 2.Dan 3.trieda III. Trieda (min. 2.Dan a min. vek 26 rokov) KK Nové Zámky
Ingrid Marková 30.1.1972 2.Dan 3. trieda III. Trieda (min. 2.Dan a min. vek 26 rokov) KK Topoľčany