aktualizované: 23.01.2019 10:45:14 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Register stupňov Dan‚ 1.a 2.kyu