aktualizované: 15.05.2022 08:54:30 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Úvod

                                                                                           Účastnící skúšok, Galanta 12.9.2021

P.Bežák 6.Dan, J.E.Smoliga 3.Dan, D.Csiba 3.Dan, J.Dobiáš 3.Dan, M.Garec 2.Dan, S.Niková 2.Dan, A.Niková 1.Dan, D.Miklovics 1.Dan 

 

     Západoslovenský zväz karate,o.z. je autonómnou športovou organizáciou, ktorá  pôsobí  v  športovom odvetví viac ako 40 rokov. Hlavnou úlohou a cieľom zväzu je združovať oddiely, kluby a individuálnych členov  za  účelom  ich  rozvoja   vo  všetkych  činnostiach  spojených  s  hnutím  karate. Má vytvorenú štruktúru komisií ktoré zabezpečujú v spolupráci s Akreditačnou komisiou SZK školenia rozhodcov 1.  2. a 3.stupňa a trénerov 1. a 2.stupňa. V náväznosti na súťaže SZK organizuje postupové a majstrovské súťaže. Vytvára vlastnú reprezentáciu ktorá sa zúčastňuje domácich aj zahraničných súťaží, organizuje skúšky technickej vyspelosti po 6.Dan. Naša organizácia pôsobí na území bývalého Západoslovenského kraja, v súčasnosti združuje kluby z regiónov Nitry, Trnavy a Trenčína. Vo svojej činnosti spolupracuje so Slovenským zväzom karate, ktorý je uznaný SOV a je združený v oficiálnych mezinárodných organizáciach karate WKF a EKF. Záverom, záujemcom o činnosť ponúkame možnosť spolupráce tak aky bol zaistený ďalší rozvoj hnutia.

                                                                                                                                           RZČ ZsZK,o.z.