aktualizované: 15.05.2022 08:54:30 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Rada zakladajúcich členov

Rada zakladajúcich členov:

p.Peter Baďura    - Predseda

p.Milan Hajdák     - Podprededa &Trénersko-metodická komisia

p.Erik Baďura       - Organizačná komisia

p.Michal Rusnák  - Ekonomickká komisia

p.Ondrej Kollár    - Komisia rozhodcov

p.Marek Meluš     - Športovo-technická a registračná komisia

p.Peter Bežák       - Komisia mládeže