aktualizované: 15.05.2022 08:54:30 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Kontakt a údaje

Kontakt a údaje:

Západoslovenský zväz karate,o.z.

M.R.Štefánika 47, 940 65 Nové Zámky

IČO: 36097144

DIČ: 2021932880

Telefón: +421356422082

Mobil: +421903737551

Mobil: +421905421467    

Email: zsz.karate@gmail.com

IBAN: SK2609000000000038520757

Slov.sportiteľna, pobočka Topoľčany