aktualizované: 15.05.2022 08:54:30 

Západoslovenský zväz karate‚ o.z.

Prihlášky na školenia rozhod. a tréner.

 

Prihláška na školenie rozhodcov - prosím vyplnte fromulár v dole uvedenom odkaze:    

https://goo.gl/forms/iUWzOVPayOrq5gsc2

 

Prihláška na školenie trénerov - prosím vyplnte fromulár v dole uvedenom odkaze: 

https://goo.gl/forms/xUTa5kTCjIsz5H8w2